Náš tým

Jiří Dušek

ředitel

Jiří Dušek má dlouholeté manažerské zkušenosti. Vlastní zkušenost s dostupností sociálních služeb ho dovedla k rozhodnutí vybudovat domov pro seniory, který by poskytoval služby podle jeho představ v důstojném prostředí s využitím všech současných geriatrických odborných znalostí. V letech 2010 -2017 vybudoval a vedl síť Domovů seniorů pod obchodní značkou Anavita. Domovy pod jeho vedením získaly řadu ocenění mimo jiné Certifikace Vážky a Cenu kvality. Pan Dušek byl v roce 2013 oceněn titulem Manager roku v sociálních službách.

Hana Jiránková

asistentka ředitele

Hana Jiránková je aktivním členem Záchranné humanitární jednotky České republiky. Působí také v pozici dobrovolníka Českého červeného kříže. Její empatie jí předurčila pro práci v sociálních službách.

V pozici asistentky ředitele dokáže skloubit své znalosti z oboru geriatrie, psychosociální pomoci a organizační schopnosti.

Bc. Michaela Sádlíková, DiS.

vedoucí sociální péče

Bc. Michaela Sádlíková, DiS. vystudovala sociální pedagogiku na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze, poté obor speciální pedagogika – vychovatelství na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Během studia vysoké školy absolvovala zahraniční stáž.

Zajímá se o problematiku Alzheimerovy choroby, která ji je blízká z osobní zkušenosti. Její osobní zkušenost a empatičnost ji dovedla ke studiu a následně k práci v sociálních službách. Nyní usiluje o získání titulu MBA., kterým si rozšiřuje a doplňuje své manažerské dovednosti.

Dana Smetanová

vrchní sestra

Dana Smetanová je vystudovaná všeobecná zdravotní sestra s osvědčením ministerstva zdravotnictví k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Celou profesní kariéru pracovala ve zdravotnictví, a to jak ve státním, tak soukromém sektoru. Praktické zkušenosti má z interních oborů medicíny, klinické hematologie a v neposlední řadě i z ortopedie a centra léčebné rehabilitace.

Manažerské zkušenosti získala jako vrchní sestra a provozní manažer soukromé zubní kliniky. Práce s lidmi je její celoživotní náplň. Její přirozená sociální empatie jí pomáhá chápat a porozumět potřebám druhých, zejména z řad klientů a pacientů. Neméně důležitým aspektem je pro ní empatie vůči spolupracovníkům, ta celkově zlepšuje mezilidské vztahy a vede k efektivnější komunikaci a pozitivním výsledkům.