Otevření Domova Sychrov.

Vážení rodinní příslušníci našich klientů, Vážení blízcí…

Od 12.2.2022 se Domov Sychrov pro návštěvy otevírá. Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele nemá žádné příznaky nemoci COVID_19 a prokáže poskytovateli sociálních služeb, že splňuje následující podmínky:

  1. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  2. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu.
  3. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu či nanoroušku.

Návštěvy nadále probíhají v návštěvních hodinách:

  • PO-PÁ 14:30- 16:00
  • SO-NE 9:30- 11:00 a 14:30- 16:00

po předchozím objednání na telefonu recepce 725 957 673 je pro návštěvy vyhrazeno místo v jídelně. Návštěva i nadále může probíhat v počtu dvou osob po dobu 30 minut.

Pokud se necítíte dobře nebo vykazujete známky respiračního onemocnění, prosíme o odložení návštěvy, případně využití videohovoru přes aplikaci WhatsApp na tel: 775 891 972 po předchozím domluvení termínu.

v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Upozorňujeme, že nelze uznat antigenní testy ani antigenní samotesty.

V Radimovicích, dne 12.2.2022

Jiří Dušek-ředitel